Цените могат да варират според сложността на проекта и правата за използване!
Всички цени по-долу са ориентировъчни!

* Редовен клиент се счита всеки клиент, който е направил поръчки за минимум 1000 лв. за последните 6 месеца.
** На всеки 5 часа ангажимент, цената намаля с по 10 лв. на час.

Фото или видео заснимане:

  • Цена: 150 лв. / час
  • Цена за редовен клиент: 120 лв. / час

Използване до 2 осветителни тела на обект извън студиото:

  • Цена: 70 лв. / ден
  • Цена за редовен клиент: 60 лв. / ден

Използване до 5 осветителни тела на обект извън студиото:

  • Цена: 200 лв. / ден
  • Цена за редовен клиент: 150 лв. / ден

Обработка и ретуш на снимки:

  • Цена за базова обработка на цветове, осветеност и баланс на бялото в Lightroom: 0 лв. (включено в таксата за заснимане)
  • Цена за детайлна обработка на цветове, осветеност и баланс на бялото в Lightroom: 3 лв. / кадър
  • Цена за ретуш на лице или тяло: От 3 до 50 лв. на кадър в зависимост от сложността на обработка

Обработка и сглобяване на видео:

  • Цена 40 лв. на час работа по видеото. Цената за готов проект зависи от сложността, качеството и дължината на видеото.